www.gis.olsztyn.pl | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel. +48 604 176 605 | +48 507 047 079

o-nas-certify

Posiadamy uprawnienia nadane przez Głównego Geodetę Kraju określone w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

Uprawnienia geodezyjne określa Art. 43. Zakresy jakie posiadamy to:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
4. Geodezyjna obsługa inwestycji

Zakres 4 uprawnień zgodnie ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju jest konieczny przy wykonywaniu obsługi geodezyjnej obiektów dla, których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Geodezyjna obsługa inwestycji

geodezyjna-obsluga-inwestycji- tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli;
- tyczenie dla robót ziemnych;
- obliczanie mas ziemnych;
- niwelacje terenu;
- zakładanie reperów roboczych;
- pomiary kontrolne;
- pomiary powykonawcze;

Firma GIS spółka cywilna, Marek Maciak, Mariusz Wilamowski zrealizowała projekt pt: Rozwój firmy GIS spółka cywilna, Marek Maciak, Mariusz Wilamowski, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz wprowadzenie nowego produktu.

Całkowita wartość projektu 201 300.00 PLN.

logotypy